Start Covagri.be

Geplaatst in: Algemeen, Nieuws | 2

 

De gezichten achter Covagri.be heb je misschien al leren kennen op de “over ons” pagina. Hier willen we graag het ontstaan van Covagri.be vertellen.

Hoe meer zielen, … hoe meer ideeën

Het idee om te starten met Covagri.be is ontstaan in 2013-2014. Anne-Camille Vanvinckenroye en Frank Schepers volgden beide de landbouw starterscursus van de Groene Kring en Frank deed zijn stage op het landbouwbedrijf van Anne-Camille en haar man Jan Coenegrachts.
Net als iedere goede bedrijfsleider streeft ook een landbouwer steeds naar een verbetering van zijn bedrijfsvoering. Zo zijn we gaan nadenken over wat er tegenwoordig speelt, welke mogelijkheden er zijn om de bedrijfsvoering te verbeteren en de belangrijke vraag: wat wil de hedendaagse consument? Hoe zijn wij er nu toe gekomen om te starten met Covagri.be?

 

Covagri.be

De voornaamste redenen die ons ertoe gebracht hebben om te starten met Covagri.be:

 • We merkten dat veel mensen steeds minder voeling hebben met de landbouwsector, maar dat er bij deze mensen wel een groeiende behoefte is om te weten waar hun voedsel vandaan komt
 • De landbouwer wordt reeds vele jaren geconfronteerd met sterk schommelende marktprijzen waaraan hij zijn producten moet afzetten
 • Als landbouwer maken we nog te weinig gebruik van de mogelijkheden van internet en sociale media

Daarom zijn we gestart met Covagri.be om op die manier:

 • de consument meer inzicht te geven in de oorsprong van zijn voedsel
 • de consument inzicht te geven in de manier van werken van een landbouwbedrijf
 • onze eigen geteelde producten met minder tussenschakels tot bij de consument brengen
 • kwalitatieve voedselproducten aan te bieden aan een eerlijke prijs voor zowel de consument als de landbouwer

Op die manier willen we ook een bijdrage leveren aan het versterken van het imago van de landbouwsector. Dat de landbouwer een passende erkenning krijgt voor het kwalitatieve en veilige voedsel dat hij met passie geteeld heeft. Daar willen wij voor gaan, want landbouwer zijn is meer dan een beroep, het is een passie, een levenswijze, die vaak generaties lang doorgegeven is.

 

Steeds minder mensen hebben voeling met de hedendaagse landbouw

De landbouwsector is de laatste jaren sterk geëvolueerd. Waar vroeger een zeer groot percentage van de bevolking actief was in de landbouw is dit op dit moment nog maar een paar procent. We merkten dan ook dat veel mensen weinig voeling hebben met hedendaagse landbouw en zich er niet bewust van zijn van waar hun voedsel komt.
Daarnaast leeft er volgens ons bij veel mensen een beeld over de hedendaagse landbouw dat niet volledig strookt met de realiteit.

Zoals in iedere sector kan men natuurlijk uitzonderingen vinden, maar de doorsnee hedendaagse landbouwer werkt zeer milieubewust. Hij wordt dan ook geregeld en streng gecontroleerd. De belangrijkste controles worden uitgevoerd door:

Veel landbouwers passen net als wij ook het auto-controle systeem “Vegaplan Standaard” toe. Dit is een lastenboek dat de kwaliteit van de plantaardige producten verzekert (voedselveiligheid, traceerbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid).

De primaire (landbouw) sector kan de beste resultaten voorleggen op het vlak van voedselveiligheid. Dat blijkt uit het activiteitenverslag van het FAVV en de landbouwsector scoort hiermee dan ook (veel) beter dan de groothandel, detailhandel, horeca en grootkeukens.

 

De landbouwer als landschapsbouwer

Naast voedselvoorziening speelt de landbouwer ook een belangrijke rol in de onderhoud van het landschap. Zo leveren landbouwers verplicht al heel wat inspanningen die de kwaliteit van het landschap, het milieu en de natuur verbeteren. Daarnaast zijn er veel landbouwers die vrijwillig bijkomende inspanningen leveren. Denk maar aan de bescherming van de akkervogels, maatregelen ter voorkoming van erosie, enz.

Een aantal van deze maatregelen en initiatieven zullen in latere artikels op deze website verduidelijkt worden.

 

Telen voor de “massa” versus de korte keten

De voedselketen is meestal lang en daar zijn veel mensen zich niet bewust van. Aan de oorsprong van de voedselketen staat de landbouwer, vaak gevolgd door één of meerdere groothandelaars of verwerkingsbedrijven en detailhandelaars (winkels). Veel landbouwers telen voor de “massa”. De producten gaan vaak de vrachtwagen op zonder echt te weten wat er daarna mee gebeurt.
De landbouwer is hierbij vrijwel altijd een “prijsnemer”. Hij heeft zelf weinig invloed op de prijs en krijgt een “marktprijs” voor de producten die hij met passie geteeld heeft. En voor veel producten schommelen die marktprijzen zeer sterk. Er zijn jaren waarin de landbouwer voor bepaalde producten een eerlijke prijs krijgt, maar er zijn ook jaren dat hij zijn producten met weinig marge of zelfs met verlies moet verkopen. De consument merkt in de winkel zelden of nooit iets van die sterk schommelende marktprijzen en wanneer we in dergelijke “slechte” jaren zien dat de prijs in de winkel vaak een veelvoud is van de prijs die wij als landbouwer krijgen steekt dit tegen. Een landbouwer neemt in deze lange voedselketen immers relatief veel risico’s. Het weer, en de steeds extremere vormen hiervan waarmee we geconfronteerd worden, is één van deze risico’s waartegen weinig maatregelen genomen kunnen worden.

 

2 Responses

 1. Tom Daerden
  | Beantwoorden

  Heerlijke aardappelen gekocht van covagri! Nu enkel nog een gamma bio en je hebt er een vaste klant bij.
  Verl succes!
  Tom Daerden
  Membruggen

 2. Jerry
  | Beantwoorden

  Heb al een paar keer de bintjes in de Carrefour Bilzen gekocht. Dit zijn de echte Bintjes die je nergens nog vindt en die ik nog ken van in de school, wij vinden ze overheerlijk en ik heb nu de website ontdekt, heel interessant!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *