Bescherming akkervogels

Geplaatst in: Vogelvoedselgewas | 0

Covagri vogelvoedeselgewas

Naast het telen van kwaliteitsvolle landbouwproducten vervullen landbouwers ook een belangrijke rol in de verbetering van de kwaliteit van het milieu, de natuur en het landschap.
Zo leggen we bijvoorbeeld perceelsranden aan met gras. Dergelijke grasranden leveren verschillende voordelen op zoals het voorkomen van modderstromen (richting de dorpen).

In dit artikel willen we iets meer vertellen over de bescherming van akkervogels. Akkervogels zoals de veldleeuwerik, de geelgors, de grauwe gors en de gele kwikstaart krijgen het hard te verduren.
grauwe gors
Zeker in de winterperiode. Uit onderzoek van het INBO (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek http://www.inbo.be) bleek dat de populatie van kleine akkervogels in Vlaanderen zo sterk achteruit ging dat een aantal soorten bedreigd werd. Daarom heeft de VLM (Vlaamse Landmaatschappij http://vlm.be) beheerovereenkomsten “Faunavoedelgewas” afgesloten met landbouwers. Op verschillende kleinere percelen telen wij “vogelvoedselgewas”. Dit zorgt ervoor dat de oudere akkervogels in de winter meer voedsel hebben en de jongen in de zomer. Hiervoor ontvangen we van de VLM dan een vergoeding.

Covagri vogelvoedeselgewas
20141231_400_dikkesteen1

Medewerkers van de VLM onderzoeken in welke gebieden er nood is aan dergelijk vogelvoedselgewas en zij bepalen ook welk vogelvoedselgewas er gezaaid wordt. Dit jaar hebben we een mengeling van tarwe en haver gezaaid. Dit wordt niet geoogst in de zomer, maar blijft gedurende de hele winter op het veld staan. Dat dergelijke maatregelen hun effect niet missen is duidelijk zichtbaar in de winter en nog sterker wanneer er ook nog eens sneeuw ligt. Op deze velden bruist het dan van het leven! De VLM medewerkers volgen het gewas gedurende het hele jaar op. Zo voeren zij tellingen uit van de verschillende soorten vogels en controleren zij of het vogelvoedselgewas door ons correct geteeld wordt. We moeten deze velden in maart/april zaaien, we mogen geen gewasbeschermingsmiddelen gebruiken, met uitzondering van de bestrijding van distels, en we moeten dit vogelvoedselgewas op het veld laten staan tot 15 maart.

Het bord dat door de VLM geplaatst werd om voorbijgangers te informeren werd helaas snel vernield.
lbord_vogelvgewas

“Respecteer mijn werk door dit perceel niet te betreden”
“Als landbouwer bezorg ik akkervogels, zoals de veldleeuwerik en geelgors, in de winter voldoende voedsel door graan te laten staan. Sommige akkervogels vinden hier in het voorjaar ook een plaats om te broeden.”

Dit project ter bescherming van de akkervogels is volgens ons een mooi voorbeeld dat landbouw en natuur elkaar niet hoeven tegen te werken, maar met gezond verstand hand in hand kunnen gaan.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *