Via deze weg willen we je graag een inkijk geven in de werking van een landbouwbedrijf en de landbouwsector.
Onder "Nieuws-Algmeen" kan je artikels vinden over de start van Covagri, over onze lokale seizoensgebonden producten, hoe je de producten best kan bewaren, over de landbouwsector in het algemeen, enz.
Onder "gewassen" proberen we je doorheen het jaar een goed beeld te geven van de teeltactiviteiten en de groei van de verschillende gewassen op onze boerderij.