Deze website is eigendom van en wordt beheerd door:

Covagri
Bonderstraat 1
3770 Riemst

BTW nummer: BE 0843.667.495

Wij zijn bereikbaar op:
E-mail: info@covagri.be
Telefoon:
Anne-Camille Vanvinckenroye – 0473 46 59 37
Jan Coenegrachts – 0498 63 16 90
Frank Schepers – 0498 36 52 80

Door het raadplegen en het gebruik van deze website of op eender welke manier ermee te interageren, verklaart u zich automatisch en uitdrukkelijk akkoord met de onderstaande voorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

Intellectuele eigendommen

De op deze website geleverde diensten en verstrekte informatie zijn beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten. Het concept van deze website, de structuur, de lay-out en het design, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Covagri of rechthoudende derden. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden. Door op deze website te surfen krijgt u hier geen enkel recht op. Uitzonderingen hierop kunnen enkel verleend worden op basis van onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Beperking van aansprakelijkheid

Covagri streeft ernaar dat de informatie op deze website volledig en betrouwbaar is. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zullen de personen van Covagri de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Wij kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste informatie op deze website. Het is wel steeds mogelijk om contact met ons op te nemen ter correctie van informatie.

Covagri geeft geen garantie op de goede werking van deze website. Wij kunnen dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor het slecht functioneren van deze website en eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die u erdoor kan oplopen. Wij behouden tevens het recht om in bepaalde gevallen van overmacht de toegang tot de website te beperken of te blokkeren.

De Covagri website kan links of verwijzingen bevatten naar een website of webpagina van een derde. Dit impliceert op geen enkele wijze dat wij de inhoud van de betreffende website of webpagina impliciet goedkeuren. Covagri kan dus in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Privacybeleid

Covagri hecht veel belang aan uw privacy. Hoewel veel informatie op deze website beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Dit is het geval wanneer er een online bestelling geplaatst wordt. Door deze gegevens in te geven op de website, geef je ons de toestemming deze te gebruiken. Wij gebruiken ze voor de administratieve kant van je bestelling in orde te brengen, maar ook voor de levering, facturatie, marketing en reclame-acties/promoties. Covagri behoudt zich het recht uw gegevens ook te gebruiken om u later informatie over de aangeboden diensten en/of producten door Covagri te communiceren in het kader van het gerechtvaardigde belang van Covagri om deze producten en diensten bij haar klanten te promoten. Uw email adres wordt opgeslagen bij Mailchimp. Mailchimp respecteert uw privacy en beveiligt uw data. Mailchimp maakt deel uit van een gecertificeerd EU-U.S. Privacy Shield Framework en respecteert dus uw privacy
Bij het verzenden van uw persoonlijke gegevens zetten wij alle beschikbare mogelijkheden in om dat veilig te laten gebeuren. Het verzenden van uw persoonlijke gegevens gebeurt echter steeds op eigen risico.
Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.
U heeft ook steeds kosteloos recht op inzage in, en een eventuele correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Dit kan u schriftelijk, gedateerd en ondertekend, aanvragen via info@covagri.be, mits een bewijs van identiteit. Covagri zal steeds binnen de 30 werkdagen aan uw verzoek gevolg geven.
Covagri kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Covagri-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit stelt ons in staat om de Covagri website steeds verder te optimaliseren. Als u nog bijkomende informatie wenst over de manier waarop uw gegevens verwerkt worden kan u steeds met uw vragen terecht per email naar info@covagri.be U mag ten laatste binnen de 30 werkdagen een antwoord van Covagri verwachten.

Bewaartermijn persoonlijke gegevens

Covagri bewaart uw persoonlijke gegevens tot maximaal 3 jaar na uw laatste bestelling.

Het gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden die vanaf deze website doorgestuurd worden en op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Dit dient enkel om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker en stelt ons ook in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en ze op die manier te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Deze cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser. Covagri maakt gebruik van Google analytics. Uw Google analytics cookie data wordt ten laatste 26 maanden na uw laatste bezoek aan onze website verwijderd.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Enkel het Belgische recht is van toepassing. Ieder geschil dat zou voortvloeien uit het raadplegen van deze website valt onder de exclusieve bevoegdheid van het Gerechtelijk Arrondissement van Tongeren.

Toegang

Deze website is toegankelijk voor recente computers waarop courante software geïnstalleerd staat. De organisatie waarborgt echter geen compatibiliteit en kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor het niet kunnen bereiken van de website.

Het is verboden om toegang te forceren tot delen van deze website die niet publiekelijk zichtbaar zijn. Het is eveneens verboden de website aan te passen, zaken toe te voegen of te verwijderen, op welke manier dan ook.