Groenbemester maaien & ploegen

Dankzij het lichte vriesweer hebben we afgelopen week de werkzaamheden in het veld voor enkele dagen kunnen hervatten.
Door het natte weer in december, januari en februari zijn er zeer weinig dagen geweest waarop de grond droog/hard genoeg was om te berijden.
Hierdoor hebben onze maai- en ploegwerkzaamheden wel wat achterstand opgelopen.

In de zomer na de graanoogst zaaien we steeds een groenbemester in op alle percelen waar we het jaar nadien suikerbieten, aardappelen, wortelen of ajuinen telen.

In december en januari wordt de groenbemester met een klepelmaaier fijn gehakseld.
Groenbemester maaien

De Vlaamse overheid kent aan ieder perceel ook een erosieklasse toe en afhankelijk van de erosieklasse is het zelfs verplicht om een groenbemester in te zaaien en in onze leemstreek minstens tot 1 december aan te houden.
Als groenbemester zaaien we Gele Mosterd of een mengeling van Gele Mosterd met Bladrammenas.
Groenbemester maaien

Een groenbemester verbetert de bodemvruchtbaarheid en heeft vele functies.
Een groenbemester:
  • voorkomt erosie: afstroming van de vruchtbare grond bij regen/wind en voorkomt op die manier ook bepaalde ziektes die door de wind/verstuiving verspreid zouden kunnen worden
  • remt de ontwikkeling van onkruiden aangezien de grond in de zomer vrij snel volledig bedekt is met de groenbemester
  • voorkomt uitspoeling van nitraten/stikstof: groenbemesters “houden” de stikstof in de winterperiode vast die aanwezig is in de grond. Nadat de groenbemester ondergewerkt wordt in de grond zal deze gaan verteren en de vastgehouden stikstof opnieuw beschikbaar stellen voor de nieuwe teelt
  • levert veel organische stof op. De Gele Mosterd planten bijvoorbeeld worden tot 120 cm hoog en hebben een zeer rijk wortelstelsel. Wanneer deze planten ingewerkt worden in de bodem levert dit organische stof op wat zeer belangrijk is voor het bodemleven en de bodemstructuur.
Groenbemester maaien

Na een aantal dagen zal de fijngehakselde groenbemester afgestorven zijn en wordt deze ondergeploegd.
In onze leemstreek hebben we te maken met vrij “zware” gronden. Zware gronden kunnen best in de winter al geploegd/bewerkt worden. Wanneer dit pas in het voorjaar zou gebeuren ontstaan er te grote kluiten grond en is het moeilijker om een mooi homogeen zaaibed aan te leggen.
Covagri ploegen
Covagri ploegen
Covagri ploegen
Covagri ploegen
Covagri ploegen

Op die manier leggen we een goede basis voor de teelten die in het voorjaar gezaaid of geplant zullen worden!

  1. Vos-Jorissen
    | Beantwoorden

    Heel wat werk aan de winkel eer wij ons aardappeltjes en groenten kunnen smikkelen . Jan –Oma Marieke en Opa Sjeng en Pa Jean moesten u zo vanuit de boerderij nog kunnen volgen —–maar van daarboven af zeggen ze” die kan dat “—“dat is nu eens een echte herenboer —–die staat aan den top—-wat zijn wij trots op onze Jan “‘ !!!—en ik ook want ik liep vroeger bij uw grootma in en uit en dan vertelden wij de nieuwtjes in de keuken . Telefoneren deed het halve dorp in den tijd bij hun op de gang , voor een vijf frank naar Tongeren of Hasselt !!! Waar is de tijd .Ik hoorde nog de verhalen van onder de oorlog 40-44-als ze in de abrie (schuilplaats onder de grond )waar nu de bouwplaatsen zijn–tegenover Trinnette . Daar gingen de mensen van het straatje schuilen met uw grootouders tegen de bombardementen enz …..en de waterpomp aan de keuken venster van jullie boerderij waar de mensen vd straat op maandag heel wat water oppompte om te wassen en dan was er te veel vertellen . Uw overgrootvader die de eerste wagen van het dorp had en met de mensen naar de ziekenhuizen ging . Was hij toen niet de burgemeester ??? enz

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *