Voorjaarswerkzaamheden – Uitvoeren basisbemesting

Inmiddels is het reeds verschillende weken geleden dat hier nog een update verschenen is. Wij hebben echter niet stil gezeten. Het sorteren, verpakken en leveren van onze producten gaat uiteraard gewoon zijn gang. Ook hebben we nog degustaties gedaan in Carrefour Market Terbiest (Sint-Truiden), Carrefour Market Lanaken en de Carrefour Hypermarkt in Kuringen.

Daarnaast is er ook heel wat veldwerk verzet:

 • Suikerbieten zijn gezaaid
 • Ajuinen zijn gezaaid
 • Vroege wortelen zijn gezaaid
 • Cichorei is gezaaid
 • Aardappelen zijn geplant
 • Vogelvoedselgewas en grasranden zijn gezaaid
 • Maïs is gezaaid
 • Snoei van de appelen en peren is afgerond
 • Erwten zijn gezaaid
 • Late/bewaarwortelen zijn gezaaid

Over enkele van deze zaai- en plantwerkzaamheden zullen jullie hier de komende weken ook nog artikels en filmpjes kunnen vinden.

 

Bemesting streng gereglementeerd

Voor een succesvolle teelt moet er uiteraard ook bemest worden. In dit artikel zullen we het hebben over de basisbemesting die we in het najaar/voorjaar uitvoeren vooraleer een gewas gezaaid of geplant wordt.

Voor het aanwenden van mest(stoffen) zijn wij als landbouwers streng gebonden aan de regels die bepaald zijn door de Mestbank.

Heel vereenvoudigd uitgelegd:

 1. Stikstof (N) bemesting: Afhankelijk van de ligging van een perceel en het gewas dat erop geteeld zal worden mag je een bepaalde hoeveel stikstof (N) aanwenden
 2. Fosfor (P2O5) bemesting: Er zijn 4 klassen gedefinieerd die aan een perceel toegekend kunnen worden. Afhankelijk van de klasse, en het gebied waar het perceel gelegen is, mag je een bepaalde hoeveelheid fosfor aanwenden op het betreffende perceel. Vanaf 2017 wordt aan ieder perceel standaard de hoogste klasse (= laagste bemestingsnorm) toegekend. Als landbouwer kan je bodemanalyses laten uitvoeren en op basis van de resultaten van zo een bodemanalyse kan je mogelijk een lagere klasse aanvragen voor het betreffende perceel om op die manier iets meer fosfaat te mogen aanwenden. Een bodemanalyse blijft steeds 5 jaar geldig en op basis van zo een bodemanalyse kan je dus maximaal voor 5 jaar een verlaging van de fosfaatklasse bekomen.
Fosfaat bemestingsnorm algemeen 2016
Voorbeeld fosfaat bemestingsnorm 2016 algemeen gebied

 

Na het ploegen van de akker in het najaar/vroege voorjaar voeren we steeds de nodige basisbemestingen uit. Dit is meestal in de maanden januari en februari, vanaf het moment dat de akker droog genoeg is om te berijden.
Voor het uitvoeren van de bemesting baseren we ons op de toestand van het perceel en de vereisten van het gewas dat we op het betreffende perceel gaan telen. Om de toestand van de percelen te kennen laten we in het najaar bodemanalyses uitvoeren door de Bodemkundige Dienst van België.

Bodemanalyse
Voorbeeld resultaat bodem/grond analyse

 

Een correcte pH (zuurtegraad) van de bodem is heel belangrijk en is een graadmeter voor de vruchtbaarheid van de bodem. De pH beïnvloed immers de biologische activiteit in de bodem, de vorm waarin nutriënten in de bodem aanwezig en beschikbaar zijn, enz. Om een optimale opname van andere nutriënten door de plant mogelijk te maken moeten we dus zorgen voor een goede pH. Bij een te lage pH gaan we daarom kalkmeststof strooien. De optimale pH ligt rond 6 a 7 en is ook voor ieder gewas verschillend. Zo hebben suikerbieten een voorkeur voor een iets hogere pH en aardappelen voor een iets lagere pH. Een bekalking uitvoeren vlak voor de teelt van aardappelen is geen goed idee aangezien dit het risico op schurft bij de aardappelen verhoogt.

 

Kalkstrooier vullen
Kalkstrooier vullen

 

 

 

Covagri kalkstrooier
Kalk strooien

 

Op basis van de toestand van de grond en het gewas dat we op een perceel gaan telen laten we een bemestingsmengeling samenstellen. Voor verschillende teelten is Kali een belangrijk onderdeel van deze mengeling. Zo ook voor aardappelen waar Kali een essentieel element is voor de vorming van de knollen. De bemestingsmengeling strooien we met een meststoffenstrooier.

Covagri meststofstrooier
Meststofstrooier

 

Voor sommige gewassen, zoals suikerbieten, vullen we (een gedeelte van) de benodigde stikstof en fosfor in met stalmest en varkens- of runderdrijfmest. Dit laten we via een burenregeling door een andere landbouwer aanvoeren of via een loonwerker. Naast stikstof en fosfor levert stalmest ook een goede bijdrage aan de organische stof in de bodem, wat belangrijk is voor de algemene bodemvruchtbaarheid. Drijfmest is voor ons een goedkope manier om stikstof en fosfor aan te voeren. Op die manier moeten we minder kunstmeststoffen aankopen.

 

Drijfmest rijden
Drijfmest rijden

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *